wiedza

Czy znasz różnicę między łodzią wolframową a łodzią molibdenową w zastosowaniu?

2024-01-05 18:00:06

Wolfram i molibden to pierwiastki przejściowe o wysokiej temperaturze topnienia i trwałości, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Oba te elementy są powszechnie stosowane jako łodzie odparowujące ze względu na ich odporność na wysoką temperaturę i niskie ciśnienie pary. Istnieją jednak pewne różnice między łodziami wolframowymi i molibdenowymi pod względem ich zastosowań, które omówimy w tym artykule.

 

Łodzie wolframowe:

Łodzie wolframowe są powszechnie stosowane do termicznego odparowywania metali i stopów, a także materiałów organicznych. Wynika to z ich wysokiej temperatury topnienia (3,422°C) i niskiego ciśnienia pary, co zapewnia źródło czystego parowania. Ponadto łodzie wolframowe są również stosowane w przemyśle półprzewodników jako element grzejny ze względu na ich wysoką przewodność cieplną i doskonałą stabilność mechaniczną w warunkach wysokiej temperatury.

 

Łodzie wolframowe są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, w tym okrągłych, prostokątnych i cylindrycznych. Okrągłe łódki wolframowe są najczęściej używane do odparowania termicznego, podczas gdy cylindryczne łódki wolframowe służą do elementów grzejnych. Prostokątne łodzie wolframowe są używane zarówno do odparowywania termicznego, jak i do zastosowań grzewczych.

 

Wadą łodzi wolframowych jest ich skłonność do reagowania z niektórymi materiałami. Na przykład łodzie wolframowe mogą reagować z niektórymi związkami utleniającymi, takimi jak woda, tlen i azot, tworząc tlenek wolframu, co może skutkować degradacją elementu grzejnego. W rezultacie istotne jest, aby obsługiwać łodzie wolframowe w próżni lub atmosferze obojętnej.

Dostawca łodzi wolframowych

Łodzie molibdenowe:

Łodzie molibdenowe są również szeroko stosowane do termicznego odparowywania metali, stopów i materiałów organicznych. Łodzie molibdenowe mają temperaturę topnienia 2,610°C i niskie ciśnienie pary, co czyni je doskonałym wyborem do zastosowań wysokotemperaturowych. Wykorzystuje się je także w przemyśle półprzewodników, zwłaszcza do produkcji urządzeń na bazie krzemu.

 

Łodzie molibdenowe są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, w tym okrągłych, prostokątnych i cylindrycznych. Okrągłe łodzie molibdenowe służą do odparowania termicznego, natomiast cylindryczne łodzie molibdenowe służą jako elementy grzejne.

 

Łodzie molibdenowe mają mniejszą tendencję do reagowania z różnymi materiałami w porównaniu do łodzi wolframowych. Wynika to z wysokiej stabilności chemicznej molibdenu, która czyni go odpornym na środowiska utleniające i redukujące. Dlatego idealnie nadają się do materiałów wymagających stałej jakości i czystości.

 

Podsumowując, zarówno łodzie wolframowe, jak i molibdenowe mają unikalne właściwości, które czynią je idealnymi do różnych zastosowań. Łodzie wolframowe nadają się do zastosowań związanych z odparowaniem termicznym i ogrzewaniem, które wymagają wysokich temperatur topnienia i stabilności. Z drugiej strony łodzie molibdenowe idealnie nadają się do zastosowań wysokotemperaturowych, które wymagają wysokiej stabilności chemicznej oraz odporności na utlenianie i redukcję. Dlatego przy wyborze łodzi wolframowych i molibdenowych należy wziąć pod uwagę konkretne zastosowanie.

 

 

MOŻESZ POLUBIĆ

Drut wolframowy

Drut wolframowy

Zobacz więcej
Głowica do zgrzewania punktowego molibdenu

Głowica do zgrzewania punktowego molibdenu

Zobacz więcej
rura bez szwu z niobu

rura bez szwu z niobu

Zobacz więcej
Drut molibdenowy do EDM

Drut molibdenowy do EDM

Zobacz więcej
Płyta wolframowa

Płyta wolframowa

Zobacz więcej
Elementy do obróbki tantalu

Elementy do obróbki tantalu

Zobacz więcej